Dataskyddspolicy


1. Introduktion

Vi på Hatstore Scandinavia AB värnar om din personliga integritet och samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt. Vi strävar efter att hantera dina uppgifter på bästa sätt och följer dataskyddsförordningen GDPR där reglerna för personuppgiftshantering finns.

För att skapa en trygg upplevelse för dig informeras du i denna policy om hur Hatstore Scandinavia AB (nedan benämnt Hatstore) samlar in och bearbetar data. Det beskrivs även vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Dina personuppgifter används inte till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

Vid godkännande av Hatstores köpvillkor godkänner du vår Dataskyddspolicy och därmed vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du tar del av denna policy innan du använder våra tjänster.

2. Personuppgiftsansvarig

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Hatstore Scandinavia AB, org.nr 556913–5436, med adress Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar Sverige, om inget annat anges i detta dokument.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur hanteras de?

Hatstore samlar in personuppgifter från dig i samband med att du genomför ett köp, men även när du använder vår hemsida, kontaktar oss eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. 

Om du är under 18 år krävs en vårdnadshavares samtycke för att vi ska få hantera dina personuppgifter. Genom registrering och/eller köp garanterar du att du har vårdnadshavares samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat.

Av de personuppgifter Hatstore samlar in bearbetas enbart de uppgifter som är nödvändiga och de lagras inte längre än nödvändigt. Med respektive typ av personuppgift finns därför ett syfte och en rättslig grund för att vi ska få hantera dina personuppgifter, vilket beskrivs nedan.

Med rättslig grund menas att det finns stöd i lagstiftning. Den rättsliga grunden visar i det här sammanhanget varför det är nödvändigt för oss att hantera dina personuppgifter.

 

Person- och kontaktinformation

 • För- och efternamn

 • Faktura- och leveransadress

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer

 • Födelsenummer/Personnummer **

Syfte: Samlas in för att kunna hantera din order och leverera dina produkter, men även för att kunna skicka riktade erbjudanden som vi tror kan vara av värde för dig.

Rättslig grund: För att uppnå syftet “att hantera din order” är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter att kunna fullgöra ett köpeavtal mellan Hatstore och dig som kund vid genomförande av köp. För att uppnå syftet “att skicka riktade erbjudanden” är den rättsliga grunden att tillgodose Hatstores berättigade intresse att utveckla verksamheten.

Lagringstid: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och under en skälig tid därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt Bokföringslagen.

** Ditt födelsenummer samlas in och lagras när du handlar från ett land där vi erbjuder Klarna som betalsätt. Om du handlar från ett nordiskt land samlas även ditt personnummer in, av anledningen att Klarna ska kunna erbjuda dig kreditalternativ samt tillgång till Klarna-appen. Ditt personnummer hanteras dock endast av Klarna, dvs. hanteras och lagras ej av Hatstore. Läs om hur Klarna hanterar dina personuppgifter här: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

 

Betalningsinformation

 • Kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod)

Syfte: Samlas in för att betalningsleverantören ska kunna bekräfta och verifiera din identitet vid betalning av din order.

Rättslig grund: Din betalningsinformation hanteras och lagras inte av Hatstore då endast betalningsleverantören har åtkomst till din betalningsinformation. Betalningsleverantören är därmed personuppgiftsansvarig för denna typ av data och det är därmed inte nödvändigt för oss att hantera uppgifterna.

Lagringstid: Lagras ej av Hatstore.

 

Information om varor du köpt

 • Detaljer angående de produkter du har köpt

Syfte: Samlas in för att kunna hantera eventuell retur och reklamation samt hjälpa dig vid kundserviceärenden.

Rättslig grund: Nödvändigt för att kunna följa tillämplig lagstiftning kopplat till syftet.

Lagringstid: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och under en skälig tid därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt Bokföringslagen.

 

Information om hur du interagerar med Hatstore

 • Hur du använder våra tjänster

 • Svarstid för sidor, nedladdningsfel etc.

 • Hur du nådde och lämnade tjänsten

 • Leveransnotiser när vi kontaktar dig

Syfte: Samlas in för att förbättra våra tjänster, utveckla produkter och funktioner samt för generell affärsutveckling.

Rättslig grund: Nödvändigt för att tillgodose Hatstores berättigade intresse att kunna utvärdera våra tjänster samt förbättra och utveckla verksamheten.

Lagringstid: Från insamlandet och under en skälig tid därefter.

 

Enhetsinformation

 • IP-adress

 • Språkinställningar, webbläsarinställningar, geografisk placering, tidszon etc.

 • Operativsystem, plattform, skärmupplösning etc.

Syfte: Samlas in för att kunna utföra riskanalys och förhindra bedrägerier.

Rättslig grund: Nödvändigt för att tillgodose Hatstores berättigade intresse att kunna felsöka och utveckla verksamheten.

Lagringstid: Från insamlandet och under en skälig tid därefter.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Hatstore använder krypterad kommunikation, via Secure Socket Layer (SSL), för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid ditt köp. Information om kreditkort hanteras endast av betalningsleverantören i en förbindelse som är säker och krypterad. 

Vi skyddar även våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. 

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Det kan dock finnas situationer där din data kan behöva överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler). Hatstore kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

5. Vilka kan dina personuppgifter delas med?

Dina personuppgifter hanteras endast av Hatstore och utvalda tredje parter, vilka beskrivs nedan.

 • Logistik- och transportföretag: Hatstore delar dina personuppgifter med logistik- och transportföretag för att kunna hantera och leverera din order.

 • Betalningsleverantörer och liknande leverantörer: Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag och leverantörer med liknande tjänster i syfte att våra betalningsleverantörer ska kunna bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoder vi erbjuder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

 • Myndigheter: Hatstore kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 • Leverantörer av marknadsföring: Hatstore kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer av marknadsföring, för att kunna skicka riktade erbjudanden till dig.

 • Underleverantörer och liknande leverantörer: Hatstore kan komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer och liknande leverantörer i utförandet av våra åtaganden gentemot dig.

Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part.

6. Vilka är dina rättigheter?

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Vi är transparenta i hur vi behandlar dina personuppgifter och vill du få en djupare insikt i hur vi behandlar just dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 • Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att begära att få dina uppgifter rättade. Under den tid vi behöver för att kontrollera att uppgifterna är korrekta har du även rätt att begära en begränsad behandling av personuppgifter.

 • Rätt att dra tillbaka medgivande: Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Läs mer om hur du drar tillbaka ditt medgivande gällande utskick av nyhetsbrev och sms i våra köpvillkor.

 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Det kan dock finnas skyldigheter som hindrar Hatstore från att kunna radera samtliga data, såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning.

 • Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. För att Hatstore ska få fortsätta behandla dina personuppgifter behöver vi visa ett berättigat skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). Detta gäller om vår rätt att få behandla dina personuppgifter grundas på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@hatstore.se.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring personuppgiftshantering och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

7. Hur hanterar vi cookies?

Hatstore använder cookies för att leverera en så bra upplevelse på sajten som möjligt. För att förstå hur vi använder oss av cookies, läs mer i vår Cookie policy.

8. Kontakta oss

För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via info@hatstore.se.

9. Ändringar i Dataskyddspolicyn

Hatstore förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar i Dataskyddspolicyn för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Senast ändrad 2020-10-07.