Docker hats

15 produkter

Docker hattar, ofta kallade docker mössor eller helt enkelt dockers, har ett rikt arv förankrat i marina traditioner. Ursprungligen bars de av hamnarbetare och sjömän för att hålla huvudet varmt samtidigt som de behöll ett klart synfält.

15 produkter